Tijdens de lessen staat het Goju-Ryu karate centraal. Ook komen er ook aspecten van meer Chinees-georiënteerde systemen naar de oppervlakte waaronder Tai Chi en Kempo. Hierbij komen de volgende onderdelen aan bod, waarbij de exacte invulling per training verschilt:

Kihon

Kihon is het trainen van de basistechnieken. Denk hierbij aan verschillende stoten, trappen, weringen en klemmen en grepen.

Kata & Bunkai

Een kata is een vorm waarbij aaneengesloten technieken worden getraind. Kata’s worden individueel uitgevoerd. Bunkai zijn partneroefeningen die de technieken uit de kata weergeven in partnervorm.

Het Goju-Ryu karate kent 12 kata’s:

Sanchin  Tensho  Gekisai Dai Ichi  Gekisai Dai Ni Saifa  Seiyunchin  Shisochin Sanseiru Seipai  Seisan  Kururunfa Suparinpei

Kumite

Kumite is een algemene benaming voor gevechtsoefeningen met partner. Deze kunnen in meer of mindere mate een vaste vorm hebben. Zo valt het zogenaamde sportkarate hieronder, maar ook oefenvormen uit het Kempo komen aan bod.

Theorie

Bij SEFI vinden we het belangrijk om ook een stukje bewustwording te creëren over de achtergrond en geschiedenis van de vechtkunst. Daarom bestaat elk examen uit een praktisch en een (mondeling) theoretisch onderdeel. SEFI heeft daartoe eigen theorieboekjes ontwikkeld waarin beknopt de relevante stof wordt behandeld.