Saifa betekent zoveel als “to destroy by pounding/pulverising”. In Saifa wordt gebruik gemaakt van tai-sabaki (lichaamsverplaatsing) en er komen veel ontsnappingstechnieken in voor.

saifa SE-FI karate theloesen Nijmegen